^Do góry
Get Adobe Flash player

Zebranie Zarządu

Zarząd

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 8 kwietnia (wtorek) 2014 r. o godzinie 16:30. w sali gimnastycznej szkoły.

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.

3. Udzielenie absolutorium zarządowi.

4. Omówienie pomocy rodziców przy budowie placu zabaw.

5. Wolne wnioski.  

 

 

W przypadku braku kworum uchwały podjęte na zebraniu są
prawomocne.

 

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.