^Do góry
Get Adobe Flash player

Zebranie Zarządu

Zarząd

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 8 kwietnia (wtorek) 2014 r. o godzinie 16:30. w sali gimnastycznej szkoły.

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.

3. Udzielenie absolutorium zarządowi.

4. Omówienie pomocy rodziców przy budowie placu zabaw.

5. Wolne wnioski.  

 

 

W przypadku braku kworum uchwały podjęte na zebraniu są
prawomocne.

 

25 marca 2014r.

Zarząd

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 25 marca (wtorek) 2014 r. o godzinie 17:00

w sali gimnastycznej szkoły.

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego  za 2013 r.

3. Udzielenie absolutorium zarządowi.

4. Omówienie pomocy rodziców przy budowie placu zabaw.

5. Wolne wnioski.  

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ŁUPKOWA I OKOLIC

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ŁUPKOWA I OKOLIC

 

 

BOŻENA GOSZTYŁA – prezes

 

FELICJA DOŁŻYCKA – wiceprezes

 

ANNA ROGIŃSKA - JANKOWSKA – sekretarz

 

RENATA KAIM – skarbnik

 

KATARZYNA FIL – członek

 

Siedziba Stowarzyszenia: NOWY ŁUPKÓW 37/7     38-543 Komańcza

 

Kontakt: 607 546 971 – prezes

 

Numer konta: 38864211842018002886710002 PBS KOMAŃCZA ODDZIAŁ SANOK

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic zostało założone w 2011 roku przez mieszkańców Nowego Łupkowa oraz osób z okolicznych miejscowości. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej   w Nowym Łupkowie oraz promowanie tego regionu, a tym samym wspieranie jego mieszkańców. W roku szkolnym 2012/2013 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

- "Tata, Mama i Ja" dofinansowane przez Urząd Gminy Komańcza,

- "Radosna szkoła" sfinansowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

- "Na pasterskim szlaku" w ramach projektu "Alpy Karpatom".

 

Oprócz tych projektów dofinansowanych przez instytucje publiczne Stowarzyszenie pozyskało środki od różnych sponsorów nieinstytucjonalnych dzięki czemu zostały zorganizowane wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla wszystkich uczniów do Bałtowa oraz Ojcowa i Żor w 90% sfinansowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic.

 

 

 

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.