^Do góry
Get Adobe Flash player

Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W NOWYM ŁUPKOWIE

Bolesław Fudała – przewodniczący

Monika Kubacka -zastępca przewodniczącego

Lidia Paduch – skarbnik

Beata Sokół – sekretarz

Aneta Adamiak – członek

Helena Szatkowska – członek

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.