^Do góry
Get Adobe Flash player

DODATKOWE ZAJECIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI 2019/2020

DODATKOWE ZAJECIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI 2019/2020

L.p. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina

1.

Felicja Dołżycka Kółko przyrodnicze piątek 7:10

2.

Katarzyna Fil ZDW środa 7:15

3.

Magdalena Kilar Zajęcia kreatywne poniedziałek 12:30

4.

Marcin Sałaciak Zajęcia sportowe czwartek 7:10

5.

Monika Siuciak Zajęcia kreatywne poniedziałek 12:30

6.

Ewa Sobol biblioteka

środa,

czwartek

12:00 – 12:25

12:00 – 12:25

7.

Irena Bojiwka Kółko z języka angielskiego piątek 7:10

8.

Marta Poloczek ZDW

poniedziałek,

wtorek

7:10

7:10

9.

Monika Stokowiecka Kółko matematyczne poniedziałek 7:10

10.

Katarzyna Budz Zajęcia sportowe czwartek 7:10

11.

Ks. Jacek Wajda Świetlica czwartek 11:40 -12:25

kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Termin Uroczystość/Zadanie Odpowiedzialny
2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego Wychowawcy klas
12 września 2019 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – spotkanie z rodzicami
20 września 2019 r. Sprzątanie Świata

P. F. Dołżycka

Wychowawcy klas

30 września 2019 r. Klasowe obchody Dnia Chłopca

P. I. Bojiwka

P. F. Dołżycka

P. M. Siuciak

11 października 2019 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Pasowanie na Pierwszoklasistę.

P. M. Poloczek

P. E. Sobol

P. M. Siuciak

31 października 2019 r.

Dzień zdrowego żywienia.

Dzień Dyni.

P. I. Bojiwka

P. M. Poloczek

1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych Wychowawcy klas
11 listopada 2019 r. Narodowe Święto Niepodległości

P. K. Fil

P. J. Szachmat

P. E. Sobol

14 listopada 2019 r. Zebranie z rodzicami
30 listopada 2019 r. Andrzejki Samorząd Uczniowski
Grudzień 2019 r. Egzaminy próbne ósmoklasistów

P. I. Bojiwka

P. K. Fil

P. K. Stokowiecka

6 grudnia 2019 r. Mikołajki szkolne Wychowawcy klas
19 grudnia 2019 r. Rozpoczęcie procedury klasyfikacji śródrocznej (propozycje ocen)
16 - 20 grudnia 2019 r. Jasełka szkolne Ks. J. Wajda
16 -20 grudnia 2019 r. Wigilia szkolna Wychowawcy klas
23 grudnia 2019 r.–1 stycznia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2020 r. Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
9 stycznia 2020 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

Spotkanie z rodzicami

13 – 26 stycznia 2020 r. Ferie zimowe
27 - 31 stycznia 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka Przedszkole
14 lutego 2020 r. Walentynki Wychowawcy klas
8 marca 2020 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

P. M. Sałaciak

Ks. J. Wajda

P. J. Szachmat

12 lub 19 marca 2020 r. Spotkanie z rodzicami
21 marca 2020 r. Pierwszy Dzień Wiosny P. E. Sobol (rajd)
2 kwietnia 2020 r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej
marzec – kwiecień 2020 r. Rekolekcje szkolne Ks. J. Wajda
8 kwietnia 2020 r. Szkolne Śniadanie Wielkanocne Wychowawcy klas
9 – 13 kwietnia 2020 r. Okres Wielkanocny
21 - 23 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty
22 kwietnia 2020 r. Dzień Ziemi

P. F. Dołżycka

P. M. Siuciak

23 kwietnia 2020 r. Zebrania z rodzicami
24 kwietnia 2020 r. Światowy Dzień Książki

P. E. Sobol

P. K. Fil

1 maja 2020 r. Święto Pracy
3 maja 2020 r. Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2020 r. Szkolne Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

P. K. Fil

P. E. Sobol

P. J. Szachmat

20 maja 2020 r. Europejski Dzień Języków

P. I. Bojiwka

P. M. Poloczek

26 maja 2020 r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

P. R. Kaim

P. M. Siuciak

30 maja 2020 r. Piknik Rodzinny, dzień sportu.

P. R. Kaim

P. I. Bojiwka

P. K. Fil

P. M. Siuciak

4 czerwca 2020 r. Rozpoczęcie procesu klasyfikacji rocznej
11 czerwca 2020 r. Boże Ciało
18 czerwca 2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
26 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

P. E. Sobol /

Klasa VIII

Dni ustawowo wolne od pracy:

●     Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,

●     Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.,

●     Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,

●     Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,

●     Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.,

●     Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.,

●     Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,

●     Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły od pracy:

·                 14 października 2019 r.

·                 2 dni marzec – kwiecień 2010 r. rekolekcje szkolne.

·                 12 czerwca 2020 r.

kalendarium rok szkolny 2016/2017

Kalendarium Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie

w roku szkolnym 2016/2017

 

Termin

Zadanie

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

16, 17, 18  września 2016 r.

Sprzątanie świata

15 września 2016 r.

Międzynarodowy Dzień Kropki

16 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2016r.

Dzień Chłopaka

13 października 2016 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2016 r.

Wszystkich Świętych

10 listopada 2016 r.

Narodowe Święto Niepodległości

18 listopada 2016 r.

Zebrania z rodzicami

25  listopada 2016 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2016 r.

Mikołajki szkolne

 grudzień 2016 r.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2016 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2016 r.–2 stycznia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

12 stycznia 2017 r.

Zebranie z rodzicami

 13 stycznia 2017 r.

Bal karnawałowy

16 – 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

 3 lutego 2017 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

 10 lutego  2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

14  lutego 2017 r.

Szkolne walentynki

8 marca 2017 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2017 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

 kwiecień 2017 r.

Rekolekcje szkolne

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

20 kwietnia 2017r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2017 r.

Święto Pracy

2 maja 2017 r.

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2017 r. 4 maja akademia

Święto Konstytucji 3 Maja

26 maja 2017 r.

Boże Ciało

27 maja 2017 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych po odpracowaniu

1 czerwca 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

8 czerwca 2017 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

9 czerwca 2017r.

Piknik Rodzinny

15 czerwca 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2017 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 28 marca 2017 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,
 • Boże Ciało – 26 maja 2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 31 października 2016 r.
 • 2 maja 2017 r.
 • 16 czerwca 2017 r.

 

Tygodniowe dyżury nauczycieli

TYGODNIOWE DYŻURY  NAUCZYCIELI

Lp.

Imię i Nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Felicja Dołżycka

czwartek

710-750

2.

Katarzyna Fil

poniedziałek

730-755

3.

Renata Kaim

czwartek

730-755

4.

Maria Kawałek

codziennie

1300-1400

5.

Magdalena Kilar

poniedziałek

1225-1315

6.

Monika Sabat

piątek

720-800

7.

Marcin Sałaciak

piątek

730- 755

8.

Monika Siuciak

 

 

9.

Ewa Sobol

wtorek

720-800

10.

Dominik Szajdek

piątek

730- 755

PZU


                                                                                        

Dyżury nauczycieli

DYŻURY NAUCZYCIELI W LUTYM

Lp.

Imię i nazwisko

data

1

Magdalena Kilar

01.02.2016 r. 800-845

2

Renata Kaim

01.02.2016 r. 715-800

3

Monika Siuciak

 

4

Felicja Dołżycka

2.02.2016 710-800

5

Monika Sabat

03.03.2016 730-800

6

Katarzyna Fil

12.02.2016 710- 740

7

Ewa Sobol

5.02.2016 1230-1315

8

Marcin Sałaciak

03.02.2016 715-800

9

Dominik Szajdek

03.02.2016 715-800

DYŻURY NAUCZYCIELI W MARCU

Lp.

Imię i nazwisko

data

1

Magdalena Kilar

7.03.2016   800-845

2

Renata Kaim

07.03.2016 715-800

3

Monika Siuciak

 

4

Felicja Dołżycka

08.03.2016 710-800

5

Monika Sabat

02.03.2016 7 30-800

6

Katarzyna Fil

11.03.2016 710- 745

7

Ewa Sobol

4.03.2016 1230-1315

8

Marcin Sałaciak

02.03.2016 715-800

9

Dominik Szajdek

02.03.2016 715-800

DYŻURY NAUCZYCIELI W KWIETNIU

Lp.

Imię i nazwisko

data

1

Magdalena Kilar

4.04.2016 800-845

2

Renata Kaim

04.04.2016 715-800

3

Monika Siuciak

 

4

Felicja Dołżycka

05.04.2016 710-800

5

Monika Sabat

06.04.2016 7 30-800

6

Katarzyna Fil

08.04.2016 7 30-800

7

Ewa Sobol

01.04.2016 1230-1315

8

Marcin Sałaciak

06.04.2016 715-800

9

Dominik Szajdek

06.04.2016 715-800

DYŻURY NAUCZYCIELI W MAJU

Lp.

Imię i nazwisko

data

1

Magdalena Kilar

2.05.2016 800-845

2

Renata Kaim

09.05.2016 715-800

3

Monika Siuciak

 

4

Felicja Dołżycka

10.05.2016 710-800

5

Monika Sabat

04.05.2016 7 30-800

6

Katarzyna Fil

06.05.2016   7 30-800

7

Ewa Sobol

06.05.2016   1230-1315

8

Marcin Sałaciak

11.05.2016   715-800

9

Dominik Szajdek

11.05.2016   715-800

 

 

 

 

 

 

 

DYŻURY NAUCZYCIELI W CZERWCU

Lp.

Imię i nazwisko

data

1

Magdalena Kilar

06.06.2016 800-845

2

Renata Kaim

06.06.2016 715-800

3

Monika Siuciak

 

4

Felicja Dołżycka

07.06.2016   710-800

5

Monika Sabat

01.06.2016   7 30-800

6

Katarzyna Fil

03.06.2016   7 30-800

7

Ewa Sobol

03.06.2016   1230-1315

8

Marcin Sałaciak

01.06.2016       715-800

9

Dominik Szajdek

01.06.2016       715-800

DNI WOLNE

DNI DODATKOWO WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM ŁUPKOWIE

 • 13 PAŹDZIERNIKA 2014
 • 10 LISTOPAD 2014
 • 2 STYCZNIA 2014
 • 5 TYCZNIA 2015
 • 1 KWIETNIA 2015
 • 5 CZERWCA 2015

DNI USTAWOWO WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ

 • 14 PAZDZIERNIKA 2014
 • 11 LISTOPADA 2014
 • 22 GRUDNIA 2014
 • 6 STYCZNIA 2015
 • 2-3 KWIETNIA 2015
 • 4 CZERWCA 2015

FERIE ZIMOWE- 2LUTY-15 LUTY 2015

List Pani Minister Edukacji Narodowej

List Pani Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej

Zmiany dotyczące uczniów i rodziców


W roku szkolnym2014/2015:

 1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący,upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.
 3. Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników
  i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.
 4. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.
 5. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone
  w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej).
 6. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość współpracy
  z nauczycielem w tym zakresie.
 7. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.
 9. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.
 10. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie
  z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę);organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN)
 11. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek
  w dowolnym momencie roku szkolnego.
 12. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi dostęp np. do świadczeń zdrowotnych.
 13. Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji.
 14. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1 września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju.
 15. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący,upośledzeniem umysłowym
  i niesłyszący.
 16. Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego.
 17. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego maprawo do kształcenia specjalnego zorganizowanego również w innej formie wychowania przedszkolnego.
 18. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego).


Zmiany później obowiązujące:

 1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku – wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą korzystały z obowiązkowych
  i bezpłatnych zajęć językowych.
 2. Od roku szkolnego 2015/2016prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą mieli uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
 3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych
  i gimnazjum.
 4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie podręczników
  i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych proponowanych przez nauczycieli.

Zmiany planowane:

 1. Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb; dostosowania te obejmą m.in. prawo do wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego.
 2. Od roku szkolnego 2015/2016 prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty terapeuty z zakresy dyskalkulii i akalkulii.
 3. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, szkoła będzie mogła zdecydować o stosowaniu formy opisowej dla ocen bieżących
  i klasyfikacyjnych.
 4. Zakazane będzie pobieranie opłat od rodziców w sytuacji funkcjonowania
  w szkole dziennika elektronicznego.
 5. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez wprowadzenie
  3-letniej kadencji.
 6. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać orzeczenia w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami trwa wiele miesięcy.

Jednocześnie przypominamy, że:

 1. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).
 2. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznejprzedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.
 3. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu
  i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek.
 4. Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskowaćwspółpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.
 5. Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:

-        zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania

-        nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł).

 1. Uczeń ma również prawo do:

-        odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,

-        pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

-        nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy dla ucznia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

 1. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat.
 2. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.
 3. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.

Informacja

Wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci 6-letnich odsyłamy na stronę www.ko.rzeszow.pl do artykułu 6 latki w szkole - materiały informacyjne” w zakładce „Ważne informacje”.

 

dzieci

Święta za pasem!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o pomoc w zrobieniu paczki świątecznej dla naszych sponsorów.


Prosimy o grzyby marynowane   

 

 

bądź grzyby suszone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe

"Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im dać trochę czasu na chodzenie."

"Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje."

"Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy rację."

"Mielibyśmy doskonale wychowane dzieci, gdyby ich rodzice byli dobrze wychowani."

Johann Wolfgang von Goethe 

 

11917252-ilustracja-dzieci-bawiacych-sie-na-placu-zabaw

Kalendarium Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie w roku szkolnym 2013/2014


 

Termin

Zadanie

2 września 2013 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

18 września 2013 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2013 r.

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

15 października 2013 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych

1 listopada 2013 r.

Wszystkich Świętych

8 listopada 2013 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2013 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2013 r.

Zebrania z rodzicami, Andrzejki

6 grudnia 2013 r.

Mikołajki szkolne

20 grudnia 2013 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2013–1 stycznia 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

17 stycznia 2014 r.

Bal karnawałowy

20.01. – 02.02.2014 r.

Ferie zimowe

03.02.2014 r.

Zebranie z rodzicami

14 lutego 2014 r.

Walentynki, Dzień Babci i Dziadka

7 marca 2014 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2014 r.

Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemi

17–21 kwietnia 2014 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2014 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2014 r.

Święto pracy

2 maja 2014 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.06.2014 r.

Festyn rodzinny – Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

12.06.2014 r,

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

18.06.2014 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

27 czerwca 2014 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2013 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2013 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2013 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2014 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2014 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2014 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2014 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2014 r.,
 • Boże Ciało – 19 czerwca 2014 r.

14878892-ilustracja-dzieci-bawiacych-sie-w-naturze

Czy wiesz dlaczego warto czytać dzieciom?

 

Czytanie dziecku na głos to inwestycja w jego rozwój. Wspólne czytanie sprawia, że maluch wycisza się i uspokaja, ale też rozwija wyobraźnię i wrażliwość, ćwiczy pamięć i poszerza zasób słów. To też miła forma spędzania wolnego czasu.

Bajki, czytane przez rodzica na głos, rozwijają pamięć i język - dziecko poznaje nowe słowa, osłuchuje się z ich brzmieniem, łatwiej jest mu stosować je w odpowiednim kontekście. W przyszłości słuchanie książek od wczesnego dzieciństwa przełoży się na samodzielne czytanie: dziecko w późniejszych latach będzie samo dużo czytać; i pisanie, bo dzieci, którym regularnie się czytało, zdecydowanie lepiej radzą sobie w szkole.

Czytając dziecku, uczysz je świata, panujących tu reguł i praw – dziecko dowiaduje się, co to przyjaźń, odwaga, uczy się odróżniać dobro od zła. Maluch zdobywa nową wiedzę, rozwija się jego zainteresowanie różnymi dziedzinami życia. Uczy się też nazywać emocje, które nim targają, i przeżywać nowe, słuchając fascynujących historii. Rozwija wyobraźnię.

Czytanie dziecku książki jest idealnym czasem na rozmowę - maluchowi zazwyczaj przychodzi do głowy mnóstwo pytań związanych z czytaną historią. Rodzic może wykorzystać ten czas do rozwiązania jakiś problemów dziecka, np. przez wybór lektury o odpowiedniej tematyce. I tak np. kiedy widzimy, że dziecko ma problem z odnalezieniem się w grupie rówieśników – możemy poczytać książeczkę, której bohater zmaga się z podobnym problemem i znajduje swój sposób na poprawę relacji czy jeśli zmarł ktoś bliski dziecku - poczytać książkę poruszającą temat śmierci, radzenia sobie z utratą i smutkiem itd.

Czytanie pogłębia więzi między rodzicami i dzieckiem. To czas kiedy maluch siedzi wtulony w mamę lub tatę, czuje się ważny i kochany - dla wielu dzieci to naprawdę bezcenne chwile.

 Źródło: www.mowimyjak.pl

Zainteresowanych zapraszamy również na stronę: www.calapolskaczytadzieciom.pl

Ruch to zdrowie

W środę 16.10.2013 r. o godz. 18:30  w sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczną się zajęcia – ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zapraszamy wszystkich chętnych. Obowiązuje strój sportowy.

 

grafika1grafika2

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.