^Do góry
Get Adobe Flash player

Zebranie Stowarzyszenia 2019

Zarząd

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic ma zaszczyt zaprosić swoich Członków

na sprawozdawcze Walne Zabranie Członków,

które odbędzie się 29.03.2019 r. (piątek) o godzinie 15.00 w sali gimnastycznej szkoły.

 

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.

3. Udzielenie absolutorium zarządowi.

4. Wolne wnioski.  

W przypadku braku kworum uchwały podjęte na zebraniu są prawomocne.

Contribute!
Copyright © 2013. Szkoła Nowy Łupków Rights Reserved.